Kunci-Kunci Kerejekian

Admin 21.11.13Allah Yang Maha Agung dan Maha Perkasa menjadikan beberapa sebab dan kunci untuk rizki, di antaranya:

1. Istighfar (memohon ampun kepada Allah) dan taubat kepadaNya. Dan yang dimaksud adalah melakukan keduanya dengan perkataan dan perbuatan.

2. Taqwa. Dan hakikatnya adalah menjaga diri dari yang menyebabkan dosa atau mentaati perintah-perint­ah Allah dan menjauhi larangan-larang­anNya atau menjaga diri dari sesuatu yang menyebabkan siksa, baik dengan mela-kukan perbuatan atau meninggalkannya­.

3. Tawakkal. Yaitu menampakkan kelamahan hamba serta bersandar sepenuhnya kepada Allah semata.

4. Beribadah sepenuhnya kepada Allah. Yaitu bersungguh-sung­guh dalam mengkonsentrasi­kan hati ketika beribadah kepada Allah .

5. Mengikuti haji dengan umrah. Maksudnya, melakukan salah satunya lalu melanjutkannya dengan yang lain.

6. Silaturrahim. Yaitu berbuat baik kepada kerabat/­keluarga dekat.

7. Berinfak di jalan Allah . Yaitu berinfak untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah.

8. Memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar’i (agama).

9. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah.
” Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarah sekalipun, niscaya ia akan melihat balasannya ” (QS 99 : 7)

10. Berhijrah di jalan Allah.

Related Post:

Blogger Template by BlogTusts Sticky Widget by Kang Is Published by GBT.

No comments:

Post a Comment