7 Amalan Yang Pahalanya Terus Mengalir

Admin 11.6.13


7 Amalan Yang Pahalanya Terus Mengalir

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda: ''Sesungguhnya diantara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah :

(1) Ilmu yang disebar luaskannya,

(2) Anak saleh yang ditinggalkannya,

(3) Mushaf (kitab-kitab keagamaan) yang diwariskannya,

(4) Masjid yang dibangunnya,

(5) Rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan,

(6) Sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan

(7) Harta yang disedekahkannya”

(HR. Ibnu Majah).

Yuk kita Aamiin-kan do'a di bawah ini..

Allahummaj'al fi qalbi nuran, wa fi bashari nuran, wa fi sam'i nuran, wa'an yamini nuran wa an yasari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'alli nuran"

Ya ALLAH, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya dibawahku, cahaya di depanku dan cahaya di belakangku, anugerahkanlah kepadaku cahaya..(HR.Bukhari)

Rabbanaa aatina fiddun-yaa hasanah, wafil aakhirati hasanataw waqinaa 'adzaabannaar..

Ya RABB kami,berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka..

Aamiin Ya Rabbal'alamiin

(Doa Rasulullah Shallallahu Allahi Wasallam)


Related Post:

Blogger Template by BlogTusts Sticky Widget by Kang Is Published by GBT.

No comments:

Post a Comment